I Congrés Càtedres Endesa RED
        23 de juny de 2009
barra_xit
   Presentació  Programa  Comitè  Ponències  CITCEA  ETSEIB
    català    castellano    english   

     Presentació

Des de el seu inici, aquesta Càtedra ha centrat el seu treball en temes sugerits directament per Endesa, el que ha permès treballar en temes treballar amb problemes reals, i alhora donar resposta a problemes reals pel sistema energètic d’Endesa. Aquesta experiència que es va iniciar a la UPC s’ha traslladat a altres centres universitaris, de manera que ha permès que a l’any 2009 es tinguin 5 Càtedres d’innovació de Recursos i Consums Energètics (CIRCE) de la universitat de Saragossa.

D’altra banda, dins les conclusions més importants del I Congrès Nacional de Càtedres d’empresa (València 2008), es troba ’ la rellevància del concepte de Càtedres Empresa, el seu dinamisme com instrument de cooperació, així com la necessitat de definir, estructurar, classificar i organitzar les seves diferents dimensions. Tot això, amb l’objectiu de canalitzar sinèrgicament esforços plurals...".

Associant aquestes dues idees, avui es presenta aquest PRIMER CONGRÈS DE CÀTEDRES ENDESA RED d’Innovació Energètica, amb l’objectiu de bescanviar experiències i conèixer les opinions i reflexions del participants sobre aquestes iniciatives.